การบริหารเงินทุน

การบริหารเงินทุน

การบริหารเงินทุนหรือ Money Management ในวงการ Forex ซึ่งมักจะใช้ตัวย่อง่าย ๆ ว่า MM ในการเทรด Forex เพื่อให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีหลักการบริหารเงินทุน กับบริหารความเสี่ยงที่ดี และไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประกอบไปด้วย

การบริหารเงินทุน

1. การเทรดที่เป็นตัวของตัวเอง
2. การใช้ระบบเทรดที่เหมาะสม
3. การวางแผนการเทรดอย่างชัดเจน
4. มีการบริหาร จัดการเงินทุนที่ดี
5. มีการเทรดอย่างมีวินัย

ซึ่งวันนี้ เราจะมาเพิ่มละเอียดที่ว่า การบริหารหน้าตัก หรือการจัดการบริหารเงินทุนทุนที่ดี ควรทำอย่างไร รูปแบบหรือเทคนิควิธีการ บริหารหน้าตักของแต่ล่ะท่าน ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ล่ะท่านที่รับได้หรือประสบอยู่ตรงหน้า จึงขอหยิบยกมาเฉพาะบางส่วน คือการบริหารหน้าตัก(เงินทุนอย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่ให้เกิดอาการ Margin call หรือต้องมีการเพิ่มหลักประกัน ซึ่งมีรูปแบบการคำนวณง่าย ๆ และไม่ซับช้อน เพื่อท่านใดที่สนใจ ก็สามารถนำไปปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ได้เช่นกันครับ

สมมุติเทรดคู่ EUR/USD เป็นฐานในการคำนวณ (คู่อื่นๆ การใช้เงิน Margin และอัตราการได้เสียต่อการเคลื่อนที่ 1 Pip จะแตกต่างกันนิดหน่อย) กำหนดค่า Leverage = 1:100 การคำนวณให้ยึดที่ทศนิยม 4 จุด (บางโบรกก็จะมีทั้ง 4 และ 5 จุด) สำหรับแนวทางการบริหารเงินหน้าตักที่ดีก็เพื่อไม่ให้ทุนในพอร์ตเสียงเกินไปคือ เทรดที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดจากยอดบัญชี เช่น ใช้ส่วนต่างที่ไม่สูงนัก เปิดล็อทต่ำ ๆ ไว้ก่อน หรือใช้ความเสี่ยงไม่เกิน 2- 5 % ของทุน หรือใช้ Indicator เพื่อใช้คำนวณ Lot size ที่เหมาะสม ต้องมีการบวก/ลบ/คูณ/หาร หรือคำนวณ กำไร/ขาดทุนให้ดีก่อนเข้าออเดอร์เสมอ ใช้เทคนิคการตั้งค่าจุดขาดทุน (stop loss) ที่เหมาะสม ดูพฤติกรรมหรือแนวโน้มของตลาด เเล้วจึงเข้าออเดอร์ อย่างมีเหตุผลมีการประเมินผล MM (Money Management) ที่เราใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน