การสร้างกำไรจากกราฟ Forex

การสร้างกำไรจากกราฟ Forex

โดยปกติทั่วไปแล้ว กราฟแท่งเทียน หรือรูปแบบของราคา (Price Pattern) ที่ปากฎในแต่ล่ะช่วงเวลา (Time frame) มีลักษณะเป็นหลายรูปแบบ จะขอหยิบยกเอาเฉพาะ รูปแบบของกราฟแท่งเทียนหรือรูปแบบของราคา ที่นักลงทุน forex ส่วนใหญ่ นิยมใช้วิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดเพื่อทำกำไร ได้แก่

กราฟ Forex มีรูปแบบลักษณะ ดังนี้

1. สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles) แบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

สามเหลี่ยมธง-ขาขึ้น (Symmetrical Triangles in an up trend)

สามเหลี่ยมธง-ขาลง (Symmetrical Triangles in a downtrend)

สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles in an up trend) ลักษณะของกราฟนี้ก็เหมือนกับชื่อที่เรียกคือ เป็นรูปธง ที่เกิดจากปลายเส้นของแนวรับกับแนวต้าน เฉียงเข้าหากันจนเป็นรูปสามเหลี่ยม การที่เส้นแนวต้านกับแนวรับเฉียงหรือบีบเข้าหากันมากขึ้นเรื่อย ๆ หมายถึงการเกิดแรงอัดฉีดของราคา จนราคาระเบิดทำให้ทะลุ (Break out) เส้นแนวรับหรือแนวต้าน จากแรงของระเบิด ราคาจึงพุ่งกระฉูด แล้วกระโดนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบกราฟเช่นนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ของนักเทรดในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายของนักเก็งกำไรได้เป็นอย่างดี

2. สามเหลี่ยมเฉียงขึ้น (Ascending Triangles) กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น เกิดจากเส้นแนวต้านเป็นเส้นตรงหรือใกล้เคียงเส้นตรง และมีเส้นแนวรับ เฉียงขึ้น เอียงเข้าหาเส้นแนวต้าน เมื่อเฉียงเข้าใกล้กันมาก ๆ ก็จะเกิดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น ทำให้ราคามีโอกาสที่ระเบิดได้ แล้วทะลุ (Break out) เส้นแนวรับหรือแนวต้านได้ ความหมายของกราฟรูปแบบนี้คือ แรงซื้อไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ แต่แรงซื้อก็ยังสามารถผักดันราคาที่ต่ำ ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ตามลำดับ จากกราฟรูปแบบนี้ ในหลาย ๆ สำนักมักกล่าวว่าราคาที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนั้น จะยังคงขึ้นต่อไป รูปแบบของกราฟ บางครั้งอาจเกิดบ่อย อาจจะการเกิด double top or triple top หลอกเกิดขึ้นได้แต่ท้ายสุดราคาก็สามารถดีดตัวขึ้นไปต่อ หรืออาจจะสวนเทรนด์กลับก็ได้เช่นกัน

3. สามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangles) แท่งเทียนรูปสามเหลี่ยมเฉียงลง ลักษณะรูปแบบเช่นนี้ ก็ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น รายละเอียดโดยรวมทั้งหมดก็คล้ายคลึงกัน ต่างกันแค่มันเฉียงไปคนล่ะทิศละทางเท่านั้น สรุปรูปแบบของมันคือ เส้นแนวรับเป็นเส้นตรง ส่วนเส้นแนวต้านเป็นเส้นเอียงหรือเฉียง คือ มันจะเอียงหรือเฉียงลงมาบรรจบกับเส้นแนวรับ รูปแบบเช่นนี้หมายถึง เส้นแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งมาก สถานการณ์ตอนนี้บอกได้เลยว่า ผู้ขายกำลังมาแรง แบบแซงทางโค้ง ผู้ขายอยู่เหนือผู้ซื้อ มีความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาที่สูงสุด (High) ทยอยต่ำลงเรื่่อย ๆ จนสามารถทะลุแนวรับได้ และยังคงปรับตัวลดลงต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง