การเทรดสกุลเงิน

การเทรดสกุลเงิน

การเทรดและคำศัพท์ที่สำคัญ ของ Forex

การเทรดสกุลเงิน

คำว่า ‘สถานะ’ เป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อการอธิบายถึงการเทรดที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้ามีสถานะ Long จะหมายความว่า เทรดเดอร์ได้ทำการซื้อสกุลเงินโดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทรดเดอร์ได้ทำการขายสกุลเงินที่ซื้อไว้นั้นกลับไปยังตลาดซึ่งต้องมีราคาที่สูงกว่า สถานะ Long ของเขาจะถูก ‘ปิด’ และการเทรดก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ สถานะ Short จะหมายถึงเทรดเดอร์ที่ขายสกุลเงินเพราะคาดการณ์ว่าราคาจะต่ำลง หรือราคาจะตกลง พร้อมทั้งได้วางแผนที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า สถานะ Short จะถูก ‘ปิด’ เมื่อเทรดเดอร์ซื้อสำเร็จ หรือซื้อในราคาที่ถูกกว่าที่ขายไป เช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังเทรดที่ 1.0916/1.0918 แสดงว่านักลงทุนที่เขามาต้องเปิดสถานะ Long ของเงินยูโรที่เท่ากับ 1 EUR ด้วยเงิน 1.0918 USD ต่อมา เทรดเดอร์จะถือยูโรไว้ โดยหวังหรือคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และจะขายกลับไปในตลาดเพื่อทำกำไรเมื่อมีราคาที่สูงขึ้น นักลงทุนที่จะ Short EUR อาจต้องขาย 1 EUR ได้เงินที่ 1.0916 USD เทรดเดอร์รายนี้จะทำการคาดการณ์ว่าเงินยูโรจะต้องมีราคาที่ต่ำลง และได้วางแผนที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำลงด้วยถ้าทำได้

คู่สกุลเงินหลักที่มีการเทรดกันมากที่สุดในตลาด Forex คือ เจ็ดคู่สกุลเงินหลักในตลาด Forex ส่วนคู่ที่เหลือได้แก่คู่ครอสและคู่กลุ่มของประเทศในตลาดใหม่ (Exotics) ซึ่งปกติจะได้รับการเทรดน้อยกว่าอยู่แล้ว และจะไม่ค่อยมีสภาพคล่อง หรือมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ง่ายเหมือนเงิน EUR และ USD

คู่สกุลเงินหลัก เป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับการเทรดมากที่สุดโดยมีมูลค่าประมาณ 80% ของปริมาณการเทรดในตลาด Forex ขณะนี้ ปกติแล้ว คู่สกุลเงินหลักเหล่านี้จะมีความผันผวนที่ต่ำและมีสภาพคล่องที่สูง คู่สกุลเงินดังกล่าวนี้มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ซึ่งมีเสถียรภาพและการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงจะทำการปั่นราคาได้ยากกว่าและมีสเปรดที่แคบกว่าคู่เงินสกุลอื่น ๆ อีกด้วย
คู่ครอส คู่สกุลเงินครอส – หรือคู่ครอส – เป็นคู่เงินหลักที่ไม่มี USD ในอดีตที่ผ่านมา คู่ครอสจะต้องได้รับการแปลงให้เป็นสกุลเงิน USD เสียก่อนและจากนั้น จึงแปลงให้เป็นสกุลเงินตามต้องการ แต่ปัจจุบัน มีการให้บริการแลกเปลี่ยนได้โดยตรงแล้ว

คู่ที่มีการเทรดกันมากที่สุดนั้นจะมาจากคู่สกุลเงินรอง เช่น EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีสภาพคล่องที่น้อยกว่าสกุลเงินหลัก แต่จะมีการผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินหลัก

 

เครดิตภาพ Bestonlineforexbroker.net