การทำความเข้าใจกับคู่สกุลเงิน

การทำความเข้าใจกับคู่สกุลเงิน

การทำความเข้าใจกับคู่สกุลเงิน

การทำความเข้าใจกับคู่สกุลเงิน ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำขึ้นในตลาดซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสกุลเงิน Forex นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสกุลเงินสองสกุลเป็นอย่างน้อยในเวลาเดียวกัน

สกุลเงินดังกล่าวเหล่านี้จะมีชื่อเรียกที่เป็นการเฉพาะว่า ‘คู่สกุลเงิน’ โดยรวมถึงสกุลเงินฐานและสกุลเงินที่โควต เช่นสกุลเงิน Forex EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งจะเป็นคู่สกุลเงินคู้หนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดในตลาด Forex

สกุลเงินฐาน เป็นสกุลเงินอันดับแรก ๆ ที่จะสามารถปรากฏในคู่สกุลเงิน Forex สกุลเงินนี้จะถูกซื้อหรือขายโดยการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินที่โควต ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้น เทรดเดอร์จะต้องจ่าย 1.0916 USD เพื่อซื้อ 1 EUR

และในทางกลับกันเทรดเดอร์สามารถที่จะขาย 1 EUR ในอัตรา 1.0916 USD ก็ได้เช่นกัน
ราคา Forex ที่ถูกต้องจะต้องแสดงเป็นจำนวนทศนิยมสี่หลักเสมอ เนื่องจากสเปรดจะมีค่าความแตกต่างกันน้อยมาก ๆ แต่จะอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานอะไรที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงตำแหน่งทศนิยมที่ใช้ในการแสดงราคาของ Forex

ในตลาด Forex การเทรดค่าเงินในแต่ละครั้งมักจะมีมูลค่าหลายล้าน ดังนั้น ส่วนต่างของราคาเสนอซื้อ-เสนอขายเพียงเล็กน้อย (เช่น หลาย pip) ก็สามารถทำกำไรได้เป็นเงินจำนวนมาก แน่นอนว่าในทางตรงกันข้าม ปริมาณการเทรดแต่ละครั้งซึ่งมีขนาดใหญ่เช่นนี้ ยังหมายความว่าสเปรดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน ดังนั้นโปรดเทรดอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

สกุลเงินที่โควต หรืออีกชื่อหนึ่งที่สามารถเรียกได้ว่าสกุลเงิน ‘อ้างอิง’ เป็นสกุลเงินลำดับที่สองที่ปรากฏในคู่ Forex
สเปรด คือ ส่วนที่ต่างกันระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเทรดนั่นเอง เช่น เงินยูโรเทียบกับเงินดอลลาร์กำลังเทรดที่ราคาเสนอขาย 1.0918 และราคาเสนอซื้อ 1.0916 หมายถึงสเปรดจะเท่ากับราคาเสนอขายลบราคาเสนอซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ 0.0002 นั่นเอง

ราคาเสนอซื้อ คือ ราคาที่เทรดเตอร์ตั้งใจจะซื้อคู่สกุลเงิน โดยต้องระบุแบบเรียลไทล์ และจะต้องอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
ราคาเสนอขาย คือ ราคาที่เทรดเดอร์ตั้งใจจะขายคู่สกุลเงิน โดยต้องระบุแบบเรียลไทม์และจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ที่เข้ามากระทบต่อมูลค่าของแต่ละสกุลเงินนั้น ๆ